Code of Conduct

Hopes Foundations adfærdskodeks (Code of Conduct) forpligter alle vores ansatte, partnere, frivillige og andre som repræsenterer organisationen, på tværs af landegrænser, til at udvise etisk adfærd.

Vi stræber efter at drive velgørende arbejde på et højt etisk niveau – og det er adfærdskodekset Code of Conduct med til at sikre. Code of Conduct handler om Hopes Foundations værdier og etiske retningslinjer i relation til måden vi agerer på overfor hinanden og omverdenen.

Gennem konkrete eksempler, konkretiserer Code of Conduct situationer som kan opstå i vores arbejde og giver guidelines til hvordan disse skal håndteres. Frivillige, medarbejdere, partnere og andre repræsentanter for Hopes i ind- og udland er underlagt Code of Conduct.

Læs vores Code of Conduct (Engelsk)