Invitation til virtuel generalforsamling 2023

Hopes-teamet vil blandt andet fortælle om udviklingen i deres seneste projekter. Du opfordres til at deltage og give dine synspunkter til kende vedrørende det videre arbejde for foreningen. Generalforsamlingen er åben for aktive faddere/medlemmer. Efter tilmeldingen vil du modtage yderligere instrukser til hvordan du kan deltage i generalforsamlingen online.

Tidspunkt:
Søndag d. 28. maj kl. 10:00-11:00

Sted:
Online via Teams

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens/bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab for 2022
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Tilmelding og forslag:
Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 24 timer før generalforsamlingen via e-mail til [email protected] – Tilmelding kan ske til samme e-mail.

Vi glæder os til at se dig!