Hopes ABC – Fravær

Udenfor hvert klasselokale hænger der en mini-whiteboard med oplysninger om dagens fravær. Det vrimlede med børn i alle lokaler og fravær ser ikke ud til at være en aktuel problemstilling, tværtimod. Efter en snak med skoleinspektøren og lærerne var det mit klare indtryk, at børnene faktisk er glade for at dukke op. Inspektøren, som i øvrigt også agerer som ”youth counselor” i lokalsamfundet, fortalte i detaljer om aktiviteter og arrangementer udover det faglige skema, som skal gøre skolen et tiltalende sted for børn. Det virker tilsyneladende.

Fraværstavle

Et af vores koncepter med denne skole var uddeling af månedlige stipendiater, analog til SU, til samtlige børn. Vores tanke var, at forældrene aldrig skulle stå mellem valget om at sende deres barn til skolen eller på arbejdsmarkedet. Det er blandt andet derfor Hopes ABC i sin storhedstid vandt positiv omdømme i Pakistan. Idéen er genial set i konteksten af Charsadda og hvor er det glædeligt at se, at børnenes fravær er stigende på arbejdsmarkedet og faldene i skolen. Selvom det for vores vedkommende blot drejer sig om et par hundrede børn, er det vigtigt ikke at hænge sig fast i tal. I mødet med børnene, forvandler de sig meget hurtigt fra tal og statistik til levende historier med store drømme i øjnene. Hvad angår storhedstiden… Ja, den kan jo komme igen 🙂