Invitation til generalforsamling 2020

Det er igen blevet tid til Hopes Foundations årlige generalforsamling og alle bidragsydere er hermed inviteret.

Hopes-teamet vil blandt andet fortælle om udviklingen i deres seneste projekter. Du opfordres til at møde op og give dine synspunkter til kende vedrørende det videre arbejde for foreningen. Generalforsamlingen er åben for aktive faddere/medlemmer.

Tidspunkt:
Mandag d. 15. juni 2020 kl. 17.30–19

Sted:
Islevdalvej 100, 2610 Rødovre

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens/bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab for 2019
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Bestyrelsesvalg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 24 timer før generalforsamlingen via e-mail til [email protected]

Vi glæder os til at se dig.