Invitation til generalforsamling 2018

Det er igen blevet tid til Hopes Foundations årlige generalforsamling i København og alle bidragsydere er hermed inviteret.

Hopes-teamet vil blandt andet fortælle om deres seneste feltbesøg til Kashmir og Charsadda i Pakistan. Du opfordres til at møde op og give dine synspunkter til kende vedrørende det videre arbejde for foreningen. Generalforsamlingen er åben for aktive medlemmer.

Tidspunkt:
Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19–20

Sted:
København V (adresse tilsendes straks efter tilmelding)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens/bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab for 2017
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Bestyrelsesvalg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 24 timer før generalforsamlingen via e-mail til [email protected]

Vi glæder os til at se dig.

 

Tilmelding lukket.