Invitation til generalforsamling 2017

Det er igen blevet tid til Hopes Foundations årlige generalforsamling og alle bidragsydere er hermed inviteret.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op og give deres synspunkter til kende vedrørende det videre arbejde for foreningen. Generalforsamlingen er åben for aktive medlemmer. Tilmelding er påkrævet og kan ske nedenfor.

Tidspunkt:
Mandag d. 10. april 2017 kl. 17-18

Sted:
FADL-huset
Blegdamsvej 26
2200 København N

Vis rute

 
Tilmelding
 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens/bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab for 2016
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter m.v.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes fremmet til afstemning uden for dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 24 timer før generalforsamlingen via e-mail til [email protected]

Vi glæder os til at se dig.