Hopes indfører Code of Conduct

Hopes Foundation indfører et sæt etiske regler (Code of Conduct), som forpligter alle vores ansatte, partnere, frivillige og andre som repræsenterer Hopes, på tværs af landegrænser, til at udvise etisk adfærd.

Code of Conduct handler om vores værdier og etiske retningslinjer i relation til måden vi agerer på overfor hinanden og omverdenen. Som repræsentant, frivillig eller ansat for Hopes Foundation, er det vigtigt at være bevidst om retningslinjerne i vores Code of Conduct og handle i overensstemmelse hermed.

Læs vores Code of Conduct (Engelsk)